Patsches Hus

Felsted Lokal Arkiv - Historisk Forening for Felsted Sogn


Arkivleder


Kai Eskildsen Møller

Tværgade 5, Felsted

6200 Aabenraa


Telf.: 2023 4461


E-mail: info@felsted-arkiv.dk

Post sendes til
arkivlederens adresseÅbningstider


Onsdage kl. 15.00 – 17.00

I skolernes ferier kun åben efter aftale.Felsted Sogns Lokalarkiv

Præstegårdsvej 4, Felsted

6200 AabenraaØvrige medarbejdere


Ingerlise Jessen


Annegrethe Lundholm


Dorte Holm Frandsen
Hvad har arkivet


Dokumentarkiv

Arkivet har gennem årene modtaget et meget stort dokumentmateriale, omfattende alt fra ejendoms-, person-, forenings-, sogne- og kommunaldokumenter af vidt forskellig karakter. Det indkomne materiale er registreret og arkiveret, så der er mulighed for at finde netop det materiale som du måske søger efter.

  

Billedarkiv

Arkivet råder over et stort billedmateriale over personer, skoler, huse og ejendomme, foreninger, som arkivet har registreret og arkiveret.

 

Kirkebøger

Lokalarkivet har afskrevet kirkebøger fra 1684 – ca. 1890/1935. 

 

Kirkeregnskaber

Kirkeregnskaber fra 1636, 1666, 1674, 1694, 1695, 1701 og 1710 er afskrevet fra Felsted Kirkeregnskaber på Landsarkivet.

 

Kirkestoleregister

Arkivet har afskrevet kirkestoleregister fra Jørgen Iversen, Svejrup aflevering til landsarkivet i Aabenraa. Registeret dækker over årene 1613, 1692, 1752, 1811 og 1833. Registret findes sorteret efter ejerlav.

 

Folketællinger

Arkivet råder over folketællinger for årene 1803, 1845, 1860 og 1921

 

Ejendomsregister

Arkivet har afskrevet grundbøger og dele af Skyld- og Panteregister. Foreningen har gennem en årrække arbejdet med ejendomshistorie, hvoraf en del allerede er beskrevet i vore årbøger - Ejendomsregistret kan også ses på vores hjemmeside under fanen "Husregister".

 

Kortmateriale

Arkivet råder bl.a. over kopier fra den tyske opmåling i 1870erne.

 

Avisudklip m.m.

Arkivet har samlet avisudklip fra Jyske Vestkysten fra år 2000 og fremefter.

Desuden er ”Lundtoft Ugeavis” arkiveret fra år 2000 til og med dens nedlæggelse i 2006. Arkivet råder over de fleste numre af det husstandsomdelte ”Lundtoft Nyt”, som udkom fra 1976-91. Fra 2018 og frem er udklip fra aviser og ugeblade opbevaret digitalt.