Patsches Hus

Felsted Lokal Arkiv - Historisk Forening for Felsted Sogn

Foreningen
og dens opstart


Et bredt repræsenteret udvalg havde gennem et stykke tid, arbejdet for oprettelsen af en Historisk forening, der skulle omfatte Felsted sogn.

Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling d. 31. januar 1983 på Tumbøl kro, hvor foreningen blev oprettet, og denne dato betragtes som foreningens stiftelsesdato.

På generalforsamlingen blev forslag til formål og vedtægter fremlagt, debatteret og godkendt.

 

Foreningens navn blev: Historisk Forening for Felsted Sogn

Til at begynde med fik foreningen tildelt et lille lokale i kælderen på Felsted centralskole, som hurtigt blev for lille. Foreningen fik derefter tildelt et nyt lokaler på 1. sal på Lundtoft kommunes rådhus, og indrettede det til lokalarkiv.

 

I 1999 købte den selvejende institution, ”Patsches Hus” på Præstegårdsvej 4, og flyttede efter en større renovering dertil. Vi indrettede lokalarkiv i tilbygningen og udstilling m.m. i det oprindelige hus fra 1827.

 

Foreningen har siden starten i 1983 fået samlet en masse dokumenter, billeder m.m. fra sognet, som vi løbende registrer og arkiver - og udgiver hvert år et årsskrift på ca. 100 sider.


Du kan blive medlem af Historisk forening for Felsted Sogn ved at indbetale 50,00 Kr. på Sydbank konto: 8060 - 1026828