Patsches Hus

Felsted Lokal Arkiv - Historisk Forening for Felsted Sogn

Patsches Hus


Historie

  

Den selvejende institution ”Patsches Hus”

Præstegårdsvej 4, Felsted, 6200 Aabenraa

 

Historisk forening for Felsted Sogn har arkiv og udstilling i Patsches Hus.

Kort om huset og foreningens køb af huset til lokalarkiv i 1999.

 

Bygningen er opført i 1827 som et daglejerhus, udstykket på et areal tilhørende Hinrich Nicolai Frees, som tidligere havde købt Hans Petersens bol og lagt jorden ind under hans ejendom på Gråstenvej 10.

 

Foreningen havde tidligere arkiv på 1. sal på rådhuset, men da kommunen manglede mere plads, blev vi bedt om at finde andre lokaler.

Huset på Præstegårdsvej 4 var netop blevet sat til salg, og vi fandt det velegnet til lokalarkiv og udstilling. Penge havde vi ingen af, så hvad gør man. Vi nedsatte et udvalg til at komme med forslag til hvordan huset kunne indrettes, erhverves og finansieres.

Vi startede med at sælge støttebeviser til en værdi af 250 kroner, og i løbet af tre uger fik vi solgt for over 60.000 kroner støttebeviser. Desuden fik vi tilsagn fra lokale håndværkere i området om levering af materialer og arbejdskraft, så det gav mod på at arbejde videre. Købesummen blev aftalt til kr. 220.000 som skulle finansieres via et kommunegaranteret lån i Lokale- og Anlægsfonden med en løbetid på 10 år. Kommunen forpligtede sig til at betale renter og afdrag på lånet i 10 år.

 

Der blev dannet en bestyrelse som købte huset, hvorefter vi gik i gang med ombygningen af tilbygningen som skulle rumme arkivet, alt med hjælp af frivillig arbejdskraft.

Der var meget arbejde der skulle gøres før lokalerne var egnet til arkiv, men endelig oprandt dagen.

Lørdag d. 30. oktober 1999 blev huset indviet, hvor borgmester Villy Jakobsen holdt åbningstalen.

 

Vi har løbende foretaget forbedringer i huset, med en totalrenovering af de fleste rum, lagt nyt stråtag på de tre tagflader, alt ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Materialerne har vi for det meste selv måttet købe og betale af egen kasse.

 

Ejere af huset gennem tiderne:


Kro- og gårdmand Hinrich Nicolai Frees opførte huset i 1827

Ingeborg og Henning Christensen, og ejede huset fra 1844-1901

Claus Jørgen Wollesen ejede huset fra 1901 – 1936

Marie og Asmus Patsche ejede huset fra 1936 – 1992

Britta Knudsen ejede huset fra 1992 – 1999

Den selvejende institution Patsches Hus 1999 -