Patsches Hus

Felsted Lokal Arkiv - Historisk Forening for Felsted Sogn

Lokalarkiver blev oprettet som en følge af oprettelsen af Historisk forening for Felsted Sogn i 1983.

Arkivet fik i starten tildelt et kælderlokale på Felsted Skole, som snart blev for lille, hvorefter vi fik tildelt et større lokale i den tidligere lærerindebolig på 1. sal, i Felsted gl. skole, nu Lundtoft Kommunes nedlagte rådhus.

 

I 1999 købte foreningen Præstegårdsvej 4, ”Patsches Hus”, som vi renoverede og indrettede arkiv i en tilbygning til huset.

 

Dækningsområde

 

Lokalarkivet dækker det område som geografisk hører under Felsted sogn. Sognet er delt op i 7 ejerlav som følger: Felsted, Tumbøl, Grøngrøft, Tråsbøl incl. Kiding, Svejrup, Skovbøl og Felstedskov. Desuden hører Assenholm under Felsted kirke, samt Brenholm, og dele af Snurom og Vaarbjerg i Kværs sogn. Felstedskov var oprindelig en del af Felsted – Nørballe ejerlav, men blev et selvstændigt ejerlav i 1600 tallet.