Patsches Hus

Felsted Lokal Arkiv - Historisk Forening for Felsted Sogn

Foreningens formål er at vække og nære interesse for egnens historie.

Dette formål søges opnået ved:

 

* at drive og opretholde et lokalhistorisk arkiv.

* at foranstalte afholdelse af foredrag, møder, kurser o. lign til fremme af lokalhistorisk interesse.

* at værne om egnens historiske mindesmærker.

* at udgive og støtte udgivelsen af historisk litteratur vedr. Felsted sogn eller emner i tilknytning hertil.

 

Medlemskab

Du kan blive medlem af foreningen ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller Historisk forening. Som medlem har du mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter, så som den årlige udflugt, og foredragsaftener m.m.

 

Medlemskab koster kr. 50,00 pr. husstand.