Patsches Hus

Felsted Lokal Arkiv - Historisk Forening for Felsted Sogn

   

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for dit medlemskab og aktivitet hos Historisk Forening for Felsted Sogn og Felsted Lokal Arkiv.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

  
Oplysninger vi indsamler

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger vedr. medlemskab af foreningen.
Historisk Forening for Felsted Sogn og Felsted Lokal Arkiv indsamler ikke dine persondata, når du foretager dig følgende:
- Besøger vores hjemmeside www.patscheshus.dk samt www.felsted-arkiv.dk
 
 

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige er Historisk Forening for Felsted Sogn og Felsted Lokal Arkiv, Præstegårdsvej 4, Felsted, cvr nr. 31200415  

   
Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne behandle dine medlemsoplysninger. Din e-mailadresse kan vi indhente i forbindelse med medlemskabet.
   

 Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger eller videregiver ikke dine persondata til tredjemand.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandler Arkibas ApS, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger der vedrører www.arkiv.dk.

  

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse patscheshus@patscheshus.dk eller til info@felsted-arkiv.dk